Spreekuurtijden  

Spreekuur huisartsen 

Maandag, dinsdag*, woensdag, donderdag en vrijdag

8 - 10 uur, 10.30 - 12.30 uur en 15 - 16.30 uur

 

* Dinsdagmiddag is de praktijk gesloten 

 

Spreekuur assistente - Corrie Hout 

Woensdag, donderdag en vrijdag van 14 - 15 uur

 

Spreekuur praktijkondersteuner (POH) - Anjo Stuurman

Woensdag 8 - 10 uur, 10.30 - 12 uur en 13.30 - 15 uur.

 

Spreekuur POH GGZ - Samira Ettouli

Maandag 8 - 16 uur 

 

Spreekuur verpleegkundige - Leni Ghantous

Vrijdag 8 - 15 uur 

 

 

Medicatie aanvragen

Als u gebruik maakt van medicatie die in afstemming met de huisarts herhaalt mag worden, dan kunt u hiervoor op de volgende wijze een herhaalrecept aanvragen:

 

Telefonisch: inspreken op op de receptelijn.

 

 

Aan de balie bij de assitente: Briefje met uw naam, geboortedatum, naam medicatie en sterkte en hoeveelheid. Of bijeengebonden oude verpakkingen afgeven.

 

Via mijngezondheid.net (MGN)

 

De herhaalmedicatie moet veelal door de uw apotheek worden besteld. Hierdoor duurt het 2 werkdagen voordat uw medicatie klaar ligt. 

 

Wij maken gebruik van mijn gezondheid.net (MGN). Dit is een online omgeving waar u, via een  patiënten portaal, eenvoudig en snel gezondheidszaken kan regelen. Om gebruik te maken van het portal moet u eenmalig een account aanmaken. Om in te loggen heeft u een Digi-D en mobiele telefoon nodig. Ga naar mijn www.mijngezondheid.net om u aan te melden 

Klachten

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.