welcom

welkom

medewerkers

praktijkinfo.

contact

Locatie

herhaalrecepten

Toestemming geven uw gegevens te delen

Het kan onverhoopt gebeuren dat u elders in het land op vakantie bent en een
ongelukje krijgt of ziek wordt. U moet misschien een huisarts of ziekenhuis
bezoeken, of u heeft medicijnen van een andere apotheek nodig...
Het L.S.P. systeem zorgt er al enkele jaren voor dat het medische personeel
aldaar uw gegevens kan raadplegen. Mits u daar toestemming voor geeft.
Lees hieronder hoe het systeem werkt en hoe u aan kunt geven
al dan niet van dit systeem gebruik te maken.

Toestemming

PIJL