welcom

welkom

medewerkers

praktijkinfo.

contact

Locatie

herhaalrecepten

Heeft u een klacht of zit iets u niet lekker?

Heeft u een klacht over onze praktijk?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Bespreek uw onvrede met de huisarts. Indien wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Dit kunt u doen door een afspraak te maken met uw huisarts of het klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Het klachtenformulier is te verkrijgen bij de assistente. Wij nemen uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als u klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 6 weken in behandeling te nemen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfuntionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een anbtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op de website van SKGE: www.skge.nl.

PIJL