NIEUWS:

De huisartsen trainen co-assistenten en artsen in opleiding.
U zult deze mensen dus van tijd tot tijd tegenkomen in onze praktijk.

.

.

.

.

.

PIJL