Een week voor de aanvang van iedere vakantie zal hieronder
vermeld staan hoe de waarneming verloopt.

Bel buiten kantooruren de huisartsenpost: tel. 078-2020020

PIJL