Een week voor de aanvang van iedere vakantie zal hieronder
vermeld staan hoe de waarneming verloopt.

PIJL