welcom

welkom

medewerkers

praktijkinfo.

contact

Locatie

herhaalrecepten

MijnGezondheid.net

HERHAALMEDICATIE

Als u vast gebruik van uw medicijnen met de huisarts bent overeengekomen,
kunt u op de volgende manieren herhaalrecepten bestellen.

U kunt:
- de herhaalmedicatie inspreken op onze telefonische receptenlijn.

U kunt:
- een briefje met uw naam en geboorte datum + soort,sterkte
  en hoeveelheid medicatie, aan de balie afgeven

U kunt:
- de bijeengebonden lege verpakkingen van de gewenste medicijnen,
  aan de balie afgeven.

De herhaalmedicatie moet veelal door uw apotheek besteld worden.
Hierdoor duurt het 2 werkdagen voordat het medicijn bij de apotheek klaar ligt.