welcom

welkom

medewerkers

praktijkinfo.

contact

Locatie

herhaalrecepten

Privacy

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van de geheimhoudingsplicht die artsen,
verpleegkundigen, POH's en assistenten hebben.
Als u op deze link klikt wordt het een en ander uitvoerig uitgelegd:

privacyreglement

PIJL